Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • När ska jag teckna gravidförsäkring?

    Så snart du upptäckt att du är gravid kan du teckna en gravidförsäkring hos oss. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkringen ger även barnet ett visst försäkringsskydd under de första sex månaderna.