När ska jag teckna gravidförsäkring?

Gravid Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22.

Gravid Large och valbara tillägget Gravid Förlossning börjar gälla dagen efter du betalat försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Tills du betalat fungerar din Gravid Large som en Gravid Gratis.

Försäkringsdelen 'Direkthjälp för barnet' gäller även före vecka 22 förutsatt att betalning skett enligt ovan. Det är ett skäl att teckna och betala din gravidförsäkring så tidigt som möjligt så att ni är försäkrade om något som försäkringen täcker dyker upp på t.ex. KUB-test eller vid rutinultraljudet (RUL).

Försäkringen gäller till barnets sexmånadersdag.