Coronaviruset: Så gäller din försäkring

När ska jag teckna gravidförsäkring?

Så snart du upptäckt att du är gravid kan du teckna en gravidförsäkring hos oss. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkringen ger även barnet ett visst försäkringsskydd under de första sex månaderna.