Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Varför ska jag teckna en Gravid Förlossning?

• Tillgång till specialistvård utan väntetid
• Garanti: Operation inom 20 dagar
• Minskar oro för den gravida inför förlossning

Läs mer om Gravid Förlossning här