Vem gäller hemförsäkringen för?

Hemförsäkringen gäller för dig som tecknat den. Den gäller också för dem i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Hemförsäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig.