Få ett pris på vår bostadsrättsförsäkring

Något är fel
Något är fel

Behandling av personuppgifter Läs mer

Borta bäst, hemma bäst - hemförsäkring som skyddar i hela världen

Hemförsäkring för dig som bor i en bostadsrätt. Vår Hemförsäkring innehåller samma skydd vare sig du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt när det kommer till försäkringens omfattning är att det finns vissa moment i en bostadsrättsförsäkring som inte behövs i en hyresrättförsäkring. Tex täcker hemförsäkringen för din bostadsrätt även: 

Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och du är underhållsskyldig för fast inredning som du själv äger. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte kan ersättas av föreningens fastighetsförsäkring

Ytskikt i våtutrymme vid vatten- och läckageskador. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Bor du i villa eller hus? Klicka här för att läsa mer om våra hus- och villaförsäkringar!

Några saker som vi tycker är extra bra med våra hemförsäkringar är:

  • I alla tre nivåer ingår ett reseskydd som täcker hela familjen (även de barn som inte står skrivna hos dig) i hela 60 dagar – i hela världen.
  • Vi ersätter cykelstöld upp till 50.000 kr per cykel. 
  • Om du samlar dina försäkringar hos oss så kan du få upp till 20% rabatt på din premie.

Det här ingår i din hemförsäkringGrundskyddMediumLarge

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Reseförsäkring

Försäkringen gäller bla. vid akut sjukdom och olycksfall. Ersättning kan även lämnas för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad. Försäkringen gäller i hela världen i 60 dagar, men kan förlängas om du ska vara bortrest längre.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexualbrott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn blir utsatt för inbrott, överfall eller annan traumatisk händelse kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Ersätter kostnader för samtalsterapi, upp till 10 besök, om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan. Momentet lämnar även en schablonersättning om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik av skolan eller vid de tillfällen som Barn och elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden utökar ditt lösöre så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller tills det är dags att förnya din försäkring. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Vi kan ersätta för skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen. Till exempel om det blir översvämning och dina utemöbler blir förstörda, kan du få ersättning för det.

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller bland annat inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Utökat reseskydd

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser, ersättningsresa och eventuell sjukhusvistelse. Har du dessutom hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ännu fler fördelar, läs mer här.

Elektronikskydd

Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär hemelektronik, t.ex. TV.

Självriskreducering

Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.

Utökat bortaskydd

Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss. För äldre villkor läs mer här.

Hemförsäkring

Modernas Försäkringars Hemförsäkring är en omfattande försäkring som täcker dig och dina saker samt ger dig och din familj det skydd ni behöver. Moderna Försäkringars hemförsäkring Large har rankats och fått högt betyg av oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå. Läs aktuella villkor och förköpsinformation nedan.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Samla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper som du har försäkringar i. 

Läs mer här