Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Få pris på hemförsäkring

Något är fel
Något är fel

Allt om personuppgifter och automatiska beslut. Läs mer

Borta bäst, hemma bäst - hemförsäkring som skyddar i hela världen

Hemförsäkring för dig som bor i en bostadsrätt. Vår Hemförsäkring innehåller samma skydd vare sig du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt när det kommer till försäkringens omfattning är att det finns vissa moment i en bostadsrättsförsäkring som inte behövs i en hyresrättförsäkring. Tex täcker hemförsäkringen för din bostadsrätt även: 

Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och du är underhållsskyldig för fast inredning som du själv äger. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte kan ersättas av föreningens fastighetsförsäkring

Ytskikt i våtutrymme vid vatten- och läckageskador. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Bor du i villa eller hus? Klicka här för att läsa mer om våra hus- och villaförsäkringar!

Några saker som vi tycker är extra bra med våra hemförsäkringar är:

  • I alla tre nivåer ingår ett reseskydd som täcker hela familjen (även de barn som inte står skrivna hos dig) i hela 60 dagar – i hela världen.
  • Vi ersätter cykelstöld upp till 50.000 kr per cykel. 
  • Om du samlar dina försäkringar hos oss så kan du få upp till 20% rabatt på din premie.

Det här ingår i din hemförsäkring Grundskydd Medium Large

Dina saker

Skydd för dina saker
Hemförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) - det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i bostaden, brand och- eller explosion samt läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp. Försäkringsbeloppet är 1 miljon kronor om du inte valt något annat.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse, till exempel om din cykel, barnvagn eller tvätten i tvättstugan blir stulen.

Brand och explosion Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Underförsäkringsgaranti

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd

Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan persons eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för bestående men och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rånet eller överfallet.

Reseskydd

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela värden under resans 60 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad, det vill säga om du inte kan utnyttja resan som tänkt på grund av att du drabbas av akut sjukdom, och ersättning för försening.

Krisförsäkring

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan ersätter försäkringen kostnader för upp till 10 besök hos krispsykolog. Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik mot skolan eller om Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Identitetsstöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Allrisk lösöre (drulle)

Allrisken, eller drulle som den ofta kallas, ersätter föremål som skadats eller förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Det finns dock vissa undantag, till exempel gäller försäkringen inte för kontanter eller för det som kallas stöldbegärlig egendom (ädelmetaller, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, konstverk etc) som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Utökad reseförsäkring

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser och ersättningsresa. Har du dessutom hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om din hund eller katt drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Hemkombi

Elektronikskydd Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

Utökad bortaskydd Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

Förköpsinformation och villkor

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen och vad du som kund ska tänka på i förköpsinformationen och villkoren.

Hemförsäkring

Modernas Försäkringars Hemförsäkring är en omfattande försäkring som täcker dig och dina saker samt ger dig och din familj det skydd ni behöver. Moderna Försäkringars hemförsäkring Large har rankats och fått högt betyg av oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå. Läs aktuella villkor och förköpsinformation nedan.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Samla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper som du har försäkringar i. 

Läs mer här