Grundskydd

Grundskyddet är det skyddet du får av Moderna Försäkringar till det lägsta priset. Modernas Hemförsäkring Large är topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå och ger ett bredare och mer omfattande skydd. 

Det här ingår i grundskyddetLiten

Dina saker (lösöre)

Försäkringen täcker din saker som äger privat lånar av privatpersoner eller hyr.

Inbrott, stöld & skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen så ersätter vi dig.

Brand och explosion

Om dina saker skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning så ersätter vi dig.

Reseförsäkring

Om du drabbas av en olycka, skada eller blir sjuk då du är på resa ersätter Moderna kostnaderna för bland annat sjukvård och akut tandvård. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det så ersätter vi dig för ombudskostnader upp till 20 000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbing eller inbrott får du ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden köper mer saker till ditt hem så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger så blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller för dina saker. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Skadedjur

Om ditt hem utsätts för skadedjur så som möss, råttor eller insekter så ersätter vi kostnaderna för sanering eller annan nödvändig åtgärd.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Vi ersätter skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen på dina saker. Tex om det blir översvämning och dina utemöbler blir förstörda, så täcks kan du få ersättning för dem.

Hushållsmaskiner

Vi ersätter skada på dina hushållsmaskiner samt skada dom kan ha orsakats av trasiga hushållsmaskiner, så som att tvätten blir förstörd av en trasiga tvätt- eller torkmaskin.

Ersättningsregler lös egendom

Lös egendom värderas och ersätts med hänsyn till värdeminskning på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet. Är egendomens värde 2/3 eller mer av priset för ett nytt likvärdigt föremål gör vi inget värdeminskningsavdrag utan du får ersättning med nypriset om du återanskaffar föremålet inom sex månader. För viss egendom, armbandsur, kameror och mobiltelefoner används särskilda ålderavdrag enligt tabell i det fullständiga villkoret.