Reseförsäkring

Med Modernas hemförsäkring får du ett täckande och omfattande skydd när du reser. Modernas reseförsäkring ingår i grundskyddet för våra boendeförsäkringar och täcker dig under 60 dagars resa utomlands. I Modernas Hemförsäkring Large ingår en utökad reseförsäkring som täcker en del moment som grundskyddet inte täcker. 

Det här ingår i reseförsäkringenGrundskyddLarge

Reseförsäkring

Om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk då du är på resa ersätter försäkringen kostnader för bland annat sjukvård och akut tandvård. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad.

Utökad reseförsäkring

Om du vill ha ett extra bra skydd vid resa ska du komplettera din försäkring med en utökad reseförsäkring. Den omfattar bland annat avbeställningsskydd vid olycksfall och sjukdom som är akuta men även vid plötsliga och oförutsedda händelser. Du betalar ingen självrisk om du behöver utnyttja reseförsäkringen. Vidare ingår ersättningsresa om en påbörjad resa inte kan utnyttjas eller avbryts och ersättning för sjukhusvistelse.

Att tänka på när du reser utomlands

Slappna av på resan genom att vara väl förberedd om en olycka skulle vara framme. En skada eller olycka utomlands innebär ofta betydligt mer besvär än om du drabbas hemma i Sverige. Därför samarbetar vi med Falck Global Assistance så att du alltid kan få hjälp oavsett var i världen du befinner dig.

Nedan följer lite tips och råd om olyckan skulle vara framme när du befinner dig i utlandet. 

Att tänka på innan resan:

 • Från försäkringskassan kan du få ett intyg om att du omfattas av svensk sjukförsäkring.
 • Se till att din hemförsäkring är betald och att den innehåller reseskydd.
 • Spara alla kvitton och utlägg du vill ha ersättning för.
 • Ha koll på dina värdesaker och pengar och packa inte i väskor du inte har uppsyn över.
 • Packa ner en resebrandvarnare (kolla att den fungerar).
 • Packa aldrig bilen kvällen före avresan om du inte har den i eget, låst garage. Läs mer kring vår bilförsäkring samt inbrott i bil om du vill veta vad som täcks av din försäkring.
 • Beställ alltid servicekort (resekort) att ta med på resan.

Att tänka på vid skada på resan:

 • Om du blir bestulen eller överfallen ska du alltid anmäla händelsen till den lokala polisen och begära att få en kopia på anmälan. Även om det inte känns troligt att polisen griper någon för brottet eller att du får igen det som stals så behöver vi en polisanmälan för att kunna ersätta dig.
 • Spara kvitton i original på de utlägg du vill ha ersättning för som t.ex. läkarkostnader, mediciner och transporter.
 • Spara alltid den skadade egendomen för att kunna visa upp vid skadeanmälan till oss.
 • Läkarintyg ska alltid bifogas i original.
 • Om bagaget försenats så ska du anmäla det till flygbolaget och be att få en PIR - rapport.
 • Kontrollera även om du har försäkringar i andra försäkringsbolag som kan gälla vid olika typer av skador (ex. avbeställningsskydd)