Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Reseförsäkring

För fullständig information om försäkringen, se villkoren.

  • I våra hem- och villaförsäkringar ingår reseskydd som gäller i hela världen i 45 dagar
  • I tilläggsförsäkringen Utökad reseförsäkring ingår avbeställningsskydd och ersättningsresa upp till 25 000 kronor per person och 100 000 kronor per familj
  • Teckna vår långreseförsäkring om du ska vara borta i längre än 45 dagar

Nedan information om vad som ingår i försäkringen är inte fullständig. För fullständig information, kan du ta del av förköpsinformationproduktfaktablad och villkor.