Behöver jag en annan försäkring om jag bor i villa?

Ja, om du bor i villa rekommenderar vi att du tecknar en villaförsäkring som täcker fler moment än en hemförsäkring.