Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Behöver jag en annan försäkring om jag bor i villa?

    Ja, om du bor i villa rekommenderar vi att du tecknar en villaförsäkring som täcker fler moment än en hemförsäkring.