Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Vad händer om jag flyttar?

    Om du flyttar mellan hyresrätter så räcker det med att du uppdaterar din adress hos oss, om du också behöver uppdatera ditt försäkringsbelopp så kan du göra det också. Om du flyttar från hyresrätt till bostadsrätt så bör du köpa bostadsrättstillägget. Om du flyttar till villa så bör du teckna en villaförsäkring och flyttar du t ex utomlands och försäkringsbehovet upphör så kan du kontakta oss för att säga upp försäkringen.