• Nej, det behöver du inte. Om en husvagn som är i trafik skadar någon annans egendom, exempelvis en annan bil, så gäller det dragande fordonets försäkring.

 • Du måste ta hand om din husvagn för att förhindra skada så långt som möjligt. Har du inte gjort det kan din ersättning vid skada minskas eller helt falla bort.

  Du bör speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud.

  Fordonet ska vara låst med godkänt dragskolås när det lämnas. Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska kontrolleras årligen med hänsyn till slitage och åldersförändringar.

 • Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort.

  Gröna Kortet gäller den dragande bilen. Om du har bilen försäkrad i Moderna Försäkringar, kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att beställa kortet i god tid innan du ska åka.

 • Husvagnen inklusive standardutrustning, t.ex. förtält, kylskåp och gasoltuber, ingår i försäkringen. Även personliga ägodelar i husvagnen ingår.

  Vissa föremål som är stöldbegärliga ersätts dock endast när du befinner dig på resa och om du har lämnat husvagnen i högst ett dygn. Det gäller t.ex. alkohol, kameror, tv och datorer.

  Högsta ersättningen för personliga ägodelar är 22 200 kr. Försäkringen gäller för privat bruk av husvagnen. Den omfattar inte varor för försäljning eller bearbetning eller inventarier som hör till rörelse.