• Hur används kördatan?

    Du som kund har alltid direkt tillgång i appen till samma data och information som används. Vi säljer eller ger inte bort någon information till tredje part. Den insamlade datan analyseras och sedan ger vi ett samlat köromdömme för varje resa, samt information om körsträcka, antalet resor och detaljerad information för respektive körparametrar för statistiska ändamål.

    Statistiken kommer sedan i anonymiserad form att användas för analys inom Greather Than samt Moderna Försäkringar om trafiksäkerhet och för utveckling av försäkringskoncept som främjar tafik- och miljösäkert beteende i trafiken. Personalrelaterade data som finns i appen behandlas enligt vid var tid gällande PUL i Sverige.