• Vem kan se min kördata?

    Bara du som användare kan se din data och information. Moderna Försäkringar och Greather Than värnar alltid om den personliga integriteten och hanterar våra kunders information med största omsorg, säkerhet och enligt gällande PUL. De uppgifter om din kördata som sparas kan du själv enkelt följa upp via appen.