• Hur fungerar Enerfy - Försäkring med Moderna?

    Du tecknar försäkringen på www.enerfy.se. Enerfy Plug-in får du hemskickad inom 1–3 arbetsdagar, du är försäkrad från det startdatum du har angett även om du ännu inte har hunnit få hem Enerfy Plug-in. Du klickar enkelt in den i bilens OBD2-uttag som vanligtvis sitter runt ratten. Med hjälp av Enerfyappen och med Bluetooth aktiverad på din Smartphone kan du följa dina resor i realtid. Försäkringens pris utgår från en fast och rörlig avgift. Den fasta premien avser det försäkringsskydd bilen har när den står parkerad, t ex stöldskydd om någon bryter sig in i bilen. Den rörliga premien baseras på hur mycket du använder bilen och hur du kör. I appen som hör till försäkringen kan du se vad din försäkring kostar per varje enskild biltur.