• Hur skiljer sig Enerfy – Försäkring med Moderna mot Moderna Smart Bil?

    Moderna Smart baseras på en app som mäter ditt körbeteende, där du själv väljer vilka resor du vill registrera. Genom att köra smart kan du få upp till 15% rabatt på din premie. Med Enerfy – Försäkring med Moderna har du en Plug-in som alltid ska sitta i bilen, vilken via telefonens Bluetooth kommunicerar med en molnlösning och där mäts hur långt och hur du kör din bil. Premien baseras på hur många km och hur smart du kör.

    Din körning registreras och mäts efter en 15-gradig skala och du betalar en försäkringskostnad per resa som du kan följa via en app. Båda försäkringarna har sina fördelar. Med Moderna Smart kan du välja vilka resor du ska mäta och din försäkring kan aldrig bli dyrare än gällande tariff. Enerfy – Försäkring med Moderna är en transparent lösning där du kan följa upp och direkt påverka premien för varje enskild biltur.