• Vad är Enerfy Plug-in?

    Enerfy Plug-in är en s.k. OBD-läsare. OBD-läsare är en förkortning av On-Board Diagnostics. Enerfy Plug-in är en av marknadens minsta, med måtten ca 49x25x23 mm. Den klickas in i bilens OBD2-uttag som sitter runt ratten. Enerfy Plug-in kommunicerar, via Bluetooth, till din smartphone. Data från bil och telefon skickas till molnet där datan sparas. OBD2-uttaget är ett standarduttag i bilar som är tillverkade 2001 och senare. Även bilar tillverkade före 2001 kan ha ett OBD2-uttag. Kontakta gärna supporten och hör dig för.

    Enerfy Plug-in kan också användas tillsammans med andra appar för att läsa av t ex felkoder från bilen, ungefär på samma sätt som på en verkstad eller vid besiktning.