• Vad kostar Enerfy - Försäkring med Moderna?

    Försäkringens pris utgår från en fast och en rörlig premie. Den fasta kostnaden betalas i förskott per månad och avser det försäkringsskydd bilen har när den står parkerad,
    t ex stöldskydd och brandskydd. Den rörliga kostnaden betalas månadsvis i efterskott och baseras på hur mycket du använder bilen och hur du kör. Ditt körbeteende klassas på en 15-gradis riskklasskada. I appen som hör till försäkringen kan du följa dina resor och ditt körbeteende samt se vad din försäkring kostar per resa i realtid. Försäkringen är särskilt gynnsam för dig som kör lite mindre och lite bättre.