Fler frågor och svar om Moderna Smart

Moderna Smart är Sveriges första bilförsäkring där du betalar din premie utifrån hur säker bilförare du är. Försäkringen är kopplad till en mobilapp som du aktiverar när du kör och med hjälp av GPS-teknik och gyro-information analyseras ditt körbeteende. Ett säkert körbeteende ger dig rabatt på din försäkringspremie.

Obs! Moderna Smart säljs inte längre och produkten och appen kommer framöver att upphöra. Läs mer här.

Generellt

 • Efter avslutad resa kommer ditt körbeteende att ge utslag i en mätare med fyra olika färger, röd, gul, ljusgrön och mörkgrön som visar om du har kört bra eller dåligt. Hamnar du på rött har du ett riskfyllt körbeteende, hamnar du på grönt kör du lugnt och säkert.

 • Moderna Smart är en av Moderna Försäkringars bilförsäkringar. Till försäkringen finns en mobilapp som måste användas för att vi ska kunna beräkna din rabatt.

  Försäkringen går inte längre att köpa, men du kan använda appen utan försäkringen för att se hur du kör.

 • Din Moderna Smart-försäkring hör ihop med en mobilapp med samma namn. När du kör din bil startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information analyseras och mäts din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt på din bilförsäkring Moderna Smart, som du tecknat i samband med att du skaffat appen. På detta sätt kommer Moderna premiera ett säkert körbeteende. Ett säkert körbeteende ger högre rabatt. 

 • Försäkringspremien för en vanlig bilförsäkring, oavsett vilket bolag du är kund i, beräknas utifrån ett genomsnitt hur bilförare i din ålder och boende inom samma område som du kör bil. Det innebär att försäkringstagarna i samma grupp betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om du själv inte är den som behöver nyttja din försäkring. Med Moderna Smart kan du själv påverka din premie. Kör du lugnt och säkert får du rabatt och en billigare premie.

 • Med Moderna Smart-försäkringen får du 10 procent rabatt på bilförsäkringen under den första rabattperioden som är 6 månader lång. Om du sedan kör tillräckligt säkert har du möjlighet att behålla den rabatten och även få ytterligare fem procent rabatt.

Om försäkringen och appen

 • Moderna Smart premierar de bilförare som kör lugnt med mjuka inbromsningar och accelerationer, svänger bilen i låg hastighet och håller sig till hastighetsbegränsningarna. Detta körsätt är även grunderna i eco-driving-tekniken varför Moderna Smart är ett bra miljöincitament.

 • Ja, dessa hänger ihop.

 • Kostnaden för försäkringen varierar beroende på ett flertal parametrar som t.ex. vad du har för bil eller hur gammal du är. Beräkna pris direkt på vår hemsida eller ring vår kundservice för att få en kostnadsfri offert. Priset du får kommer att justeras beroende på ditt körbeteende och du kan få ett ännu lägre pris om du är en säker förare.

 • Moderna Smart-appen är gratis. Du betalar enbart för använd datatrafik enligt ditt befintliga mobilabonnemang.

 • Ägaren till bilen ska teckna försäkringen.

 • Ägaren till bilen ska registrera sig på både appen och försäkringen. När man registrerar sig första gången får man ange personnummer och registreringsnummer.

 • I framtiden kommer det att bli möjligt att registrera flera personer på samma registreringsnummer i appen. Av säkerhetsskäl kommer ägaren till bilen att då få godkänna nya personer som vill registrera sig på en och samma bil. Fram tills att detta är möjligt ska personen som kör bilen mest använda appen. 

 • Den som är den huvudsakliga brukaren av bilen ska vara ägare av bilen och teckna försäkringen. Ägaren till fordonet är den som ska använda appen.

 • Ja, det går att både lägga till och ta bort bilar.

 • Du laddar ner Moderna Smart-appen från App Store för dig med en iPhone och Google Play för dig med en Android-telefon. Sök på Moderna. 

 • Appen fungerar i iPhone med iOS 9 eller senare version, eller med Android-telefon version med version 5 eller senare.

 • Ja.

 • Ja, men din mobiloperatör kan ta ut en avgift för data-roaming

 • Efter avslutad resa får du ett omdöme på hur du har kört. Omdömet är en reflektion av din personliga körstil. Ditt totala omdöme baseras på olika komponenter; vilken hastighet du håller, hur du gör dina inbromsningar, hur du accelererar och svänger (G-kraft). Omdömet kommer att visualiseras i en mätare i fyra olika färger; röd, gul, ljusgrönt och mörkgrönt.

  • Hamnar mätaren på röd färg kommer rabatten gå ner till 0 procent
  • Hamnar mätaren på gul färg justeras rabatten med minus 5 procentenheter i förhållande till nuvarande nivå
  • Hamnar mätaren på ljusgrön färg ligger rabatten kvar på nuvarande nivå, den förblir oförändrad
  • Uppnår mätaren en mörkgrön färg översätts det till plus 5 procentenheter rabatt i förhållande till nuvarande nivå

  Appen väger sedan samman samtliga resor som är gjorda under mätperioden och ger ett samlat omdöme om du får oförändrad, höjd eller sänkt rabatt under nästkommande rabattperiod. Maximal rabatt är 15 procent och du kan aldrig få ”minusrabatt”, dvs så kommer du aldrig få betala mer för att du kör dåligt.

 • För att vi ska kunna beräkna vilken rabatt du ska kunna få måste du uppnå ett antal kvalificeringskrav:

  • Under den första mätperioden från att du tecknar försäkringen måste du köra 500 km med bilen med appen igång under 4,5 månader.
  • Efter första mätperioden kommer vi mäta ditt körbeteende en gång per år och under detta år måste du köra 1000 km med appen igång. Uppfylls inte kvalificeringskraven avseende antal körda mil justeras rabatten till 0 procent från och med nästkommande rabattperiod och försäkringen tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna från och med nästkommande huvudförfallodag för försäkringen.
  • Bilen ska vara i trafik året om och inte vara registrerad som avställd i Transportstyrelsens bilregister. Avställda bilar kommer från och med avställningsdagen att tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna Försäkringar.
 • Uppfylls inte kvalificeringskraven avseende antal körda mil under mätperioderna justeras rabatten till 0 procent från och med nästkommande rabattperiod och försäkringen tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna Försäkringar från och med nästkommande huvudförfallodag för försäkringen.

 • Under den första mätperioden från att du tecknar försäkringen måste du köra 500 km med appen igång. Första mätperioden är 4,5 månader. Därefter avläses ditt körbeteende en gång per år och under detta år måste du köra 1000 km med appen igång. Är kvalificeringskraven uppnådda kan du få rabatt beroende på ditt körbeteende. I appen kommer det framgå inom vilken period du befinner dig. 

 • Mätperiod är den period då vi bedömer ditt körbeteende för att kunna ge dig en rabatt. Första mätperioden är 4,5 månader lång. Efterföljande mätperioder är ett år långa. Rabatten du får baseras på ditt körbeteende under föregående mätperiod och gäller tills innevarande rabattperiod är avklarad. 

 • Ja, Moderna Smart ingår i Moderna Försäkringars bonusprogram. Under första rabattperioden innan vi har kunnat bedöma ett körbeteende så får du samlingsrabatt på dina övriga försäkringar hos Moderna tack vare Moderna Smart. Därefter får du samlingsrabatt på samtliga försäkringar. 

Att använda appen

 • Du aktiverar mobilappen när du kör genom att välja ”starta körning” på startsidan i mobilappen. När appen är aktiverad analyserar den ditt körbeteende genom att mäta hur du bromsar, gasar, svänger och vad du håller för hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. GPS-teknologi mäter och registrerar ditt körbeteende och generar en samlad bedömning i samband med avslutad körning. Platstjänster för appen på telefonen måste vara aktiverat.

 • Följ gällande hastighetsbegränsningar, var observant på trafikflödet, håll avstånd till bilen framför för att undvika kraftiga inbromsningar, samt undvik kraftiga accelerationer. Du kommer att få individuell feedback och tips på hur du kan förbättra ditt körbeteende i Moderna Smart-appen efter varje resa.

 • Om du kör dåligt enligt appen får du samma försäkringskostnad som du skulle fått med en vanlig bilförsäkring i Moderna Försäkringar. Du betalar aldrig mer för att du kör dåligt. 

 • Du ansvarar själv för att användandet av appen sker på rätt sätt. Starta bara appen när du själv kör den bil som är registrerad i mobilappen och som du har tecknat försäkring för. Du kan inte radera körsträckor i efterhand utan samtliga resor som är registrerade i appen kommer att vägas in i det samlade omdömet.

 • Om du stannar bilen i mer än fem minuter kommer appen automatiskt avsluta körningen. Du måste då välja ”starta körning” igen när du fortsätter att köra.

 • Moderna Smart-appen fortsätter att gå i bakgrunden oavsett vilka andra funktioner eller appar som används - dock påverkas Moderna Smart om du har en annan applikation igång som använder gps:en i telefonen. Se särskild fråga om detta.

 • Appen registrerar inte stötar utan en g-kraft måste ske under en längre tid i sammanhanget, som vid en inbromsning eller acceleration. G-krafter som man kan göra med en hastig rörelse kommer inte komma upp i så pass kännbara nivåer för att påverka körbeteendet.

 • Appen utgår från Transportstyrelsens vägdatabas.

 • Appen använder Trafikverkets vägdatabas som tyvärr inte alltid är uppdaterad på gällande hastighetsbegränsning. Hastighetsbegränsningen kan inte heller alltid hänföras till rätt väg pga. osäkerhet i geografisk position (GPS-osäkerhet). Detta tar vi hänsyn till i bedömningen av ditt körbeteende. Följ alltid gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar som står angivna efter vägen.

 • Nej, men som alla aktiva program så använder Moderna Smart-appen batteritid, så det kan vara praktiskt att använda en mobilladdare så man har tillräckligt med batterier över till annat användande. 

 • Körhistoriken och diplom sparas lokalt i telefonen så om man byter telefon kommer dem inte med. Dock så finns antal körda mil sparade på servern så den datan går inte förlorad för kunder, dock så sparas det inte för icke moderna smart kunder. För att ta med kördata ifrån en telefon till en annan så måste man ta en backup av sin telefon och sedan installera den backupen på sin nya telefon

 • Den app du har uppklickad på skärmen är den applikation som får använda gps:en. Applikationen som då ligger i bakgrunden kan då inte registrera något eftersom den inte får åtkomst till gps-funktionen. 

 • Nej.

Data och personuppgifter

 • Cirka 15 Mb per månad

 • För att ladda ner appen krävs cirka 30 Mb men ingen kördata lagras i mobilens minne efter slutförd resa. 

 • Informationen kring ditt körbeteende registreras i appen med hjälp av den senaste GPS-teknologin och innefattar hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) samt körsträcka. Denna information används till att bygga en personlig körprofil och mätning av ditt körbeteende. Datainsamlingen sker endast när Moderna Smart-appen har en körning igång. 

 • Den insamlade informationen analyseras och sedan ger vi ett samlat köromdöme för varje resa, samt information om körsträcka, antalet resor och detaljerad information för respektive körparameter för statistiska ändamål. Statistiken kommer sedan i anonymiserad form att användas för forskning inom Moderna Försäkringar om trafiksäkerhet och för utveckling av försäkringskoncept som främjar trafik- och miljösäkert beteende i trafiken. Personrelaterad data som finns i Moderna Smart-appen behandlas enligt var tid gällande PUL i Sverige. Se ”PUL-avsnittet” för vidare information. 

 • Moderna Försäkringar kommer endast att spara statistik på ditt samlade körbeteende. Information om var, när och hur du har kört kommer lagras men ej vara kopplat till dina personuppgifter. Moderna Försäkringar värnar alltid om din personliga integritet. 

 • Nej.

 • Nej.