Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Fungerar Moderna Smart-appen om jag aktiverar strömsparläge på telefonen?

    Nej.