16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Fungerar Moderna Smart-appen om jag aktiverar strömsparläge på telefonen?

    Nej.