Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Fungerar Moderna Smart-appen om jag aktiverar strömsparläge på telefonen?

    Nej.