16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Hur uppdaterad är Moderna Smart-appen på gällande hastighetsbegränsningar?

    Appen använder Trafikverkets vägdatabas som tyvärr inte alltid är uppdaterad på gällande hastighetsbegränsning. Hastighetsbegränsningen kan inte heller alltid hänföras till rätt väg pga. osäkerhet i geografisk position (GPS-osäkerhet). Detta tar vi hänsyn till i bedömningen av ditt körbeteende. Följ alltid gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar som står angivna efter vägen.