• Jag har bytt telefon efter att jag laddade ner appen första gången. Hur flyttar jag över mitt samlade körbeteende/lagrade resor till min nya telefon?

    Körhistoriken och diplom sparas lokalt i telefonen så om man byter telefon kommer dem inte med. Dock så finns antal körda mil sparade på servern så den datan går inte förlorad för kunder, dock så sparas det inte för icke moderna smart kunder. För att ta med kördata ifrån en telefon till en annan så måste man ta en backup av sin telefon och sedan installera den backupen på sin nya telefon