• Vad händer om telefonen utsätts för kraftiga rörelser när appen är igång – t ex att ett barn leker med telefonen? Kan detta påverka rörelserna och resultatet för mitt körbeteende?

    Appen registrerar inte stötar utan en g-kraft måste ske under en längre tid i sammanhanget, som vid en inbromsning eller acceleration. G-krafter som man kan göra med en hastig rörelse kommer inte komma upp i så pass kännbara nivåer för att påverka körbeteendet.