• Hur används kördatan?

    Den insamlade informationen analyseras och sedan ger vi ett samlat köromdöme för varje resa, samt information om körsträcka, antalet resor och detaljerad information för respektive körparameter för statistiska ändamål. Statistiken kommer sedan i anonymiserad form att användas för forskning inom Moderna Försäkringar om trafiksäkerhet och för utveckling av försäkringskoncept som främjar trafik- och miljösäkert beteende i trafiken. Personrelaterad data som finns i Moderna Smart-appen behandlas enligt var tid gällande PUL i Sverige. Se ”PUL-avsnittet” för vidare information.