• Hur mycket datatrafik använder Moderna Smart-appen?

    Cirka 15 Mb per månad