• Hur stor minneskapacitet krävs på telefonen för att använda appen?

    För att ladda ner appen krävs cirka 30 Mb men ingen kördata lagras i mobilens minne efter slutförd resa.