Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Hur stor minneskapacitet krävs på telefonen för att använda appen?

    För att ladda ner appen krävs cirka 30 Mb men ingen kördata lagras i mobilens minne efter slutförd resa.