• Kan Moderna Försäkringar använda min kördata i ett eventuellt skadeärende?

    Nej.