Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Kan Moderna Försäkringar använda min kördata i ett eventuellt skadeärende?

    Nej.