• Kommer min kördata/information delas med andra?

    Nej.