• Vem kommer att kunna se min kördata?

    Moderna Försäkringar kommer endast att spara statistik på ditt samlade körbeteende. Information om var, när och hur du har kört kommer lagras men ej vara kopplat till dina personuppgifter. Moderna Försäkringar värnar alltid om din personliga integritet.