• Är Moderna Smart en försäkring eller en app?

    Moderna Smart är en av Moderna Försäkringars bilförsäkringar. Till försäkringen finns en mobilapp som måste användas för att vi ska kunna beräkna din rabatt.

    Försäkringen går inte längre att köpa, men du kan använda appen utan försäkringen för att se hur du kör.