• Är Moderna Smart en försäkring eller en app?

    Moderna Smart är en av Moderna Försäkringars bilförsäkringar. Till försäkringen finns en mobilapp som måste användas för att vi ska kunna beräkna din rabatt. Appen kan även användas utan försäkringen men då erhålls ingen rabatt. Ladda gärna ner appen redan idag och se hur du kör.