Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Hur fungerar Moderna Smart?

    Din Moderna Smart-försäkring hör ihop med en mobilapp med samma namn. När du kör din bil startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information analyseras och mäts din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt på din bilförsäkring Moderna Smart, som du tecknat i samband med att du skaffat appen. På detta sätt kommer Moderna premiera ett säkert körbeteende. Ett säkert körbeteende ger högre rabatt.