• På vilket sätt visar appen att jag har kört bra eller dåligt?

    Efter avslutad resa kommer ditt körbeteende att ge utslag i en mätare med fyra olika färger, röd, gul, ljusgrön och mörkgrön som visar om du har kört bra eller dåligt. Hamnar du på rött har du ett riskfyllt körbeteende, hamnar du på grönt kör du lugnt och säkert.