Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Behöver jag både försäkringen och appen för att kunna få rabatten?

    Ja, dessa hänger ihop.