Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Behöver jag både försäkringen och appen för att kunna få rabatten?

    Ja, dessa hänger ihop.