Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Fungerar appen utomlands?

    Ja, men din mobiloperatör kan ta ut en avgift för data-roaming