• Hur beräknas mitt körbeteende och hur kopplas detta till rabatten?

  Efter avslutad resa får du ett omdöme på hur du har kört. Omdömet är en reflektion av din personliga körstil. Ditt totala omdöme baseras på olika komponenter; vilken hastighet du håller, hur du gör dina inbromsningar, hur du accelererar och svänger (G-kraft). Omdömet kommer att visualiseras i en mätare i fyra olika färger; röd, gul, ljusgrönt och mörkgrönt.

  • Hamnar mätaren på röd färg kommer rabatten gå ner till 0 procent
  • Hamnar mätaren på gul färg justeras rabatten med minus 5 procentenheter i förhållande till nuvarande nivå
  • Hamnar mätaren på ljusgrön färg ligger rabatten kvar på nuvarande nivå, den förblir oförändrad
  • Uppnår mätaren en mörkgrön färg översätts det till plus 5 procentenheter rabatt i förhållande till nuvarande nivå

  Appen väger sedan samman samtliga resor som är gjorda under mätperioden och ger ett samlat omdöme om du får oförändrad, höjd eller sänkt rabatt under nästkommande rabattperiod. Maximal rabatt är 15 procent och du kan aldrig få ”minusrabatt”, dvs så kommer du aldrig få betala mer för att du kör dåligt.