• Hur många resor behöver jag registrera för att få/behålla min rabatt?

    Under den första mätperioden från att du tecknar försäkringen måste du köra 500 km med appen igång. Första mätperioden är 4,5 månader. Därefter avläses ditt körbeteende en gång per år och under detta år måste du köra 1000 km med appen igång. Är kvalificeringskraven uppnådda kan du få rabatt beroende på ditt körbeteende. I appen kommer det framgå inom vilken period du befinner dig.