Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Vad händer om jag inte uppnår kvalificeringskraven eller kör för lite?

    Uppfylls inte kvalificeringskraven avseende antal körda mil under mätperioderna justeras rabatten till 0 procent från och med nästkommande rabattperiod och försäkringen tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna Försäkringar från och med nästkommande huvudförfallodag för försäkringen.