• Vad händer om jag inte uppnår kvalificeringskraven eller kör för lite?

    Uppfylls inte kvalificeringskraven avseende antal körda mil under mätperioderna justeras rabatten till 0 procent från och med nästkommande rabattperiod och försäkringen tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna Försäkringar från och med nästkommande huvudförfallodag för försäkringen.