Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Vem i hushållet ska teckna försäkringen?

    Ägaren till bilen ska teckna försäkringen.