• Vilka kvalificeringskrav finns för att få rabatt med Moderna Smart?

    För att vi ska kunna beräkna vilken rabatt du ska kunna få måste du uppnå ett antal kvalificeringskrav:

    • Under den första mätperioden från att du tecknar försäkringen måste du köra 500 km med bilen med appen igång under 4,5 månader.
    • Efter första mätperioden kommer vi mäta ditt körbeteende en gång per år och under detta år måste du köra 1000 km med appen igång. Uppfylls inte kvalificeringskraven avseende antal körda mil justeras rabatten till 0 procent från och med nästkommande rabattperiod och försäkringen tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna från och med nästkommande huvudförfallodag för försäkringen.
    • Bilen ska vara i trafik året om och inte vara registrerad som avställd i Transportstyrelsens bilregister. Avställda bilar kommer från och med avställningsdagen att tecknas om till en ordinarie bilförsäkring hos Moderna Försäkringar.