• Hur fungerar Moderna Smart?

    Moderna Smart-försäkringen hör ihop med en mobilapp med samma namn. När du kör din bil startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information analyseras och mäts din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt på din bilförsäkring Moderna Smart som du tecknat i samband med att du skaffar appen. På detta sätt kommer Moderna premiera ett säkert körbeteende. Ett säkert körbeteende ger högre rabatt.