Det här ingår i din personförsäkring

*Observera att Sjuk- och Olycksfall Medium respektive Sjuk- och Olycksfall Large även omfattar skador som uppkommit på grund av sjukdom.