• Personförsäkringen gäller helt utan självrisker.

 • Om du vill inkludera en försäkring som omfattar sjukdomar i din personförsäkring krävs det att du skickar in en hälsodeklaration till oss med uppgifter om ditt hälsotillstånd. Om du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring i ett annat bolag, var noga med att inte säga upp den förrän hälsodeklarationen är bedömd och du har blivit beviljad önskad omfattning.

 • Vår personförsäkring för vuxna kan omfatta sjukdom, olycksfall och dödsfall och kan tecknas i tre olika paket, Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och Olycksfall Medium samt Sjuk- och Olycksfall Large.

  Modernas olycksfallsförsäkring: En olycksfallsförsäkring täcker eventuella kostnader vid skador på grund av olycksfall och kan ge ersättning om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet. Ofta har man en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket, men den är sällan tillräcklig. Oftast gäller olycksfallsförsäkringen bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Du kan därför behöva komplettera det skydd som arbetsgivaren och samhället ger.

  Modernas personförsäkring Medium är en sjuk-och olycksfallsförsäkring vilket innebär att du utöver ersättning vid olycksfall, även får skattefri ersättning om du drabbas av vissa sjukdomar. Försäkringen täcker medicinsk invaliditet och du får även en engångsutbetalning om du drabbas av cancer, hjärtinfarkt eller stroke.

  Modernas personförsäkring Large är vår mest omfattande personförsäkring. Försäkringen ger dig skattefri ekonomisk ersättning vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Ekonomisk invaliditet betyder att du får ersättning för inkomstförlust på grund av den arbetsoförmåga skadan medfört. Försäkringen gäller vid olycksfall och för vissa namngivna sjukdomar

  Moderna Försäkringar personförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar och med följande försäkringsbelopp:

  900 000:-
  1 200 000:-
  1 500 000:-