• Tidigare har vi erbjudit kunder som tecknar vår personförsäkring Medium eller Large att lägga till en livförsäkring. Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring. Från 1 oktober 2019 är det inte längre möjligt att köpa den försäkringen via oss.

    Till dig som har livförsäkringen
    För dig som redan tecknat livförsäkringen innebär det här ingen förändring.