Vanliga frågor och svar

  • En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdomar.

  • Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. För mer information – se försäkringsvillkoren. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m.m. samt rese- och behandlingskostnader.

  • Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. I vissa sammanhang, t.ex. på arbetsplatsen eller vid en organiserad idrottsaktivitet, kan det finnas ytterligare försäkringar som täcker olycksfall. Vår försäkring gäller dock även vid dessa tillfällen, så att du alltid är skyddad oavsett.

  • Försäkringar via arbetsgivaren skyddar främst vid olycksfall, och inte sjukdom. De skyddar heller inte dygnet runt.

  • Att drabbas av en sjukdom kan påverka ekonomin riktigt illa. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan bli svårt att teckna en försäkring som omfattar just sjukdomar om du redan har en sjukdomshistorik som du måste redogöra för i din hälsodeklaration. Efter en viss ålder erbjuds du heller inte sjukomfattningen av försäkringen, så teckna i tid!

  • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt

  • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

  • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se aktuellt villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.