Vanliga frågor och svar

  • En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdomar.

  • Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. För mer information – se försäkringsvillkoren. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m.m. samt rese- och behandlingskostnader.

  • Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. I vissa sammanhang, t.ex. på arbetsplatsen eller vid en organiserad idrottsaktivitet, kan det finnas ytterligare försäkringar som täcker olycksfall.

  • Försäkringar via arbetsgivaren skyddar främst vid olycksfall, och inte sjukdom. De skyddar heller inte dygnet runt.

  • Att drabbas av en sjukdom kan påverka ekonomin riktigt illa. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan bli svårt att teckna en försäkring som omfattar just sjukdomar om du redan har en sjukdomshistorik som du måste redogöra för i din hälsodeklaration. Efter en viss ålder erbjuds du heller inte sjukomfattningen av försäkringen, så teckna i tid!

  • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt

  • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

  • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se aktuellt villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.