Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  1. Hem
  2. Försäkringar
  3. Släpvagnsförsäkring
  4. Det här ingår i din släpvagnsförsäkring

Det här ingår i din släpvagnsförsäkring

Det här ingår i din släpvagnsförsäkring  Halv  Hel

Brand

Försäkringen täcker skador till följd av brand.

Stöld

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Glas

Försäkringen ersätter ruta som har krossats eller spräckts, vid t.ex. stenskott.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade släpvagn, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Vagnskada och skadegörelse

Försäkringen täcker skador på din släpvagn till följd av trafikolycka (även om det är du som orsakat olyckan), annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av någon annan.