Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Självrisker

Brand 1200 kr

Stöld 1500 kr

Glas 2000 kr, 0 kr vid reparation

Rättsskydd 20%, minst 1200 kr

Vagnskada 1500 kr