Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Vad ska jag som försäkringstagare tänka på?

För att få rätt ersättning ska du ta hand om släpet på ett bra sätt. Släpet ska t.ex. vara låst med ett godkänt dragskolås och nycklar får inte förvaras i närheten av släpet.