Vad ska jag som försäkringstagare tänka på?

För att få rätt ersättning ska du ta hand om släpet på ett bra sätt. Släpet ska t.ex. vara låst med ett godkänt dragskolås. Nycklar får inte förvaras i närheten av släpet.