Villabyggnadsförsäkring

Villabyggnadsförsäkring – försäkring för ditt hus och din tomt

Villabyggnadsförsäkringen passar dig som bor i villa och enbart behöver försäkra ditt hus och din tomt, till exempel om du redan har kollektiv hemförsäkring på annat håll.

En villabyggnadsförsäkring ger dig skydd vid bland annat brand, vattenskada och skadegörelse, eller om ditt hus skulle angripas av hussvamp.

Behöver du skydd även för dig, din familj och dina saker? Då ska du teckna en fullständig villaförsäkring istället.

  • Skyddar ditt hus och din tomt
  • Ersättning för brand, vattenskada, skadegörelse och hussvamp
  • Förstärk din villabyggnadsförsäkring med olika tillägg

OBS! Informationen nedan gäller endast dig som redan har en villabyggnadsförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Detta ingår
Grundskydd Medium Large

Villabyggnadsförsäkringen gäller för de byggnader som anges i försäkringsbrevet, byggnadstillbehör till dessa, tomtmark och föremål som är fast anbringade där, till exempel en flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att byggnaden är fullvärdesförsäkrad betyder att den är försäkrad utan begränsning till något belopp.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse på ditt hus och din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott eller om en markis har blivit stulen.

Brand och explosion
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel en brand, explosion eller blixtnedslag.

Läckage
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel läckage från vattenledningssystem.

Väderfenomen
Försäkringen täcker skador som uppkommit genom storm, översvämning eller annat väderfenomen.

Jordrörelser Försäkringen täcker skador som uppkommit genom till exempel jordskalv.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet Försäkringen täcker skador på bland annat hushållsmaskiner och installationer (för till exempel värme och vatten).

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden upp till 1 miljon kronor.

Om du har gjort till- eller ombyggnationer på komplementbyggnad/uthus eller nybyggnad på den försäkrade fastigheten under tiden du är försäkrad, så att värdet på fastigheten ökat med minst 100 000 kronor, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Tänk på att meddela oss om förändringen senast i samband med att försäkringen förnyas för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan person eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Allriskförsäkring byggnad
Om ditt hus skulle bli skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så kan du få ersättning upp till 200 000 kr.

Ytskikt badrum
Försäkringen täcker skador på ytskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Begränsat åldersavdrag på byggnad
Vid skada på byggnadsdel är åldersavdraget vid ett och samma skadetillfälle begränsat till 15 000 kr.

Utökad hussvampsförsäkring
Vi betalar ut en högre ersättning vid hussvamp eller skada på din tomt.

Vitvaruskydd
Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis ersätts vid skada samt att självrisken reduceras med 1200 kronor. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Våtrumsskador tätskikt
Försäkringen täcker skador på tätskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Läckage genom yttertak
Försäkringen ersätter skada på bostadshus som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Förhöjd ersättningsnivå tomtmark
Vi betalar ut högre ersättningsbelopp vid skada på din tomtmark.

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 3 000 kronor för byggnaden, men du kan välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se dina valda grundsjälvrisker i ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen har en speciell självrisk. Vi har listat de viktigaste här nedan.

Ansvar- och rättsskydd
20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10% av skadekostnaden, lägst 5 000 kr.
Frysning: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr och lägst 3 000 kr.

Väderfenomen
Översvämning vid skada på byggnad: 10% av skadekostnaden, lägst 10 000 kr.

Jordrörelser
Jordrörelser vid skada på byggnad: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

  • Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare av fastigheten.

  • Ja, den är fullvärdesförsäkrad om du har vår villabyggnadsförsäkring. Att byggnaden är fullvärdesförsäkrad betyder att den försäkras utan begränsning till något fast belopp.

  • Är skadan akut, ring till vår skadejour på 010-219 10 80.

  • Allrisk Byggnad är en tilläggsförsäkring som bland annat gäller för plötsliga och oförutsedda skador på den försäkrade byggnaden och tomtmarken, exempelvis om du råkar välta en bokhylla så att den orsakar skada på en innervägg. I Allrisk Byggnad ingår även ersättning för ytskikt vid ersättningsbara läckageskador i våtrum.

  • Grundskyddet i villaförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm (som storm räknas när det blåser minst 21 m/s). För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.