Vanliga frågor och svar

  • Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare av fastigheten.

  • Ja, den är fullvärdesförsäkrad om du har vår villabyggnadsförsäkring. Att byggnaden är fullvärdesförsäkrad betyder att den försäkras utan begränsning till något fast belopp.

  • Är skadan akut, ring till vår skadejour på 010-219 10 80.

  • Allrisk Byggnad är en tilläggsförsäkring som bland annat gäller för plötsliga och oförutsedda skador på den försäkrade byggnaden och tomtmarken, exempelvis om du råkar välta en bokhylla så att den orsakar skada på en innervägg. I Allrisk Byggnad ingår även ersättning för ytskikt vid ersättningsbara läckageskador i våtrum.

  • Grundskyddet i villaförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm (som storm räknas när det blåser minst 21 m/s). För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.