Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Hur lång är handläggningstiden? Hur går det med mitt ärende?