• Jag vet inte alla kostnader ännu? Kan jag komplettera ärendet senare?