• Jag har inga journaler och vet inte datum för symtom. Kan jag göra anmälan ändå?