Klagomål gällande din försäkring eller skadebeslut

Är du den försäkrade, den försäkrades ombud eller vårdnadshavare?

Bifoga fil/er?
Efter du skickat ditt klagomål får du en bekräftelse till din e-post. Bifoga eventuella filer i ett svar på det mejlet. Obs! Ange då skade- / försäkringsnummer